Pax et Bonum

S:t Sigfrids katolska församling

AKTUELLT

Nya regler

Nya förpliktande bestämmelser för Stockholms Katolska Stift. Gäller från och med söndagen den 29 mars.​

Online mässa

Varje dag under kommande vecka kl. 18:00 firar vi mässan och sänder direkt på vår FB.

Låt oss be

Herre Jesus Kristus, sänd din helige Ande över vår värld, som är angripen av coronaviruset.

Nya förpliktande bestämmelser från Stockholms katolska stift

gäller fr o m söndagen den 29 mars

Eftersom regeringen har förbjudit sammankomster med fler än 50 personer tvingas vi nu att ställa in alla offentliga gudstjänster i Stockholms katolska stift tills vidare.

Församlingskyrkorna i vårt stift fortsätter att vara öppna för bön och enskild andakt.

De tre heliga påskdagarna ska firas enligt dekretet som har sänts ut till stiftets präster men utan församling närvarande.

Tills vidare hänvisar vi till de mässor som sänds online eller på TV. Alla uppmuntras till andlig kommunion, Rosenkransen samt bibelläsning.

Övriga händelser i församlingen som påverkas av detta 

Bikt:  

Vi rekommenderar att man flyttar bikten till större lokaler i församlingen.

Konfirmation: Konfirmationerna i alla församlingar ställs in tills vidare.

Första kommunion:   

Den första kommunionen i alla församlingar ställs in tills vidare.

Församlingars årsmöten:   

Vi rekommenderar att församlingarnas årsmöten skjuts upp tills vidare.

Femte söndagen i fastetid – att lida med Kristus

Av kardinal Arborelius

Ge oss, Herre, kärlekens gåva och glädje, så att vi lever i den hängivenhet i vilken Kristus gick sitt lidande till mötes och frälste världen.

Det är denna övernaturliga ”kärlekens gåva och glädje”, som kollektbönen på den femte fastsöndagen talar om som vi behöver mer än någonsin nu när vi inte längre kan fira några offentliga gudstjänster i vårt stift.

Herre Jesus Kristus, sänd din helige Ande över vår värld, som är angripen av coronaviruset. Hela i din godhet dem som blivit sjuka, beskydda oss för att drabbas, och ge styrka åt dem som vårdar de sjuka. Hjälp oss alla att vända om och förlita oss på dig. Amen. Heliga Maria, du hälsan för de sjuka, bed för oss. Helige Josef, bed för oss. Helige Ansgar, bed för oss. Heliga Birgitta, bed för oss. Helige Henrik, bed för oss. Helige Olav, bed för oss. Helige Thorlak, bed för oss. Alle Nordens heliga, bed för oss. Alla Guds änglar och helgon, bed för oss.

Helige Josef, i denna tid av oro tar vi vår tillflykt till dig. Hjälp oss att förtrösta på Jesus vad som än händer. Beskydda oss för sjukdom och ångest. Hjälp oss att som du tjäna vår nästa. Herre Jesus Kristus, förbarma dig över oss. Heliga Maria, Guds Moder, be för oss. Helige Josef, vår beskyddare, be för oss.

En bön av Padre Pio som kan användas vid andlig kommunion:

Min Jesus, jag tror att du är närvarande i altarets allraheligaste sakrament. Jag älskar dig över allt, och min själ längtar efter dig. När jag nu inte kan inte ta emot dig i altarets sakrament, så kom ändå på ett andligt sätt till mig. Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig, jag förenar mig med dig. Jag tillber dig i djupaste vördnad. Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.